Лісовий ландшафт
Наше прагнення вести стале лісове господарство

Ми переконані, що несемо відповідальність за захист природного середовища життя та видів, що перебувають на межі зникнення, у всьому світі.

Прагнення 3М вести стале лісове господарство

3М є однією з компаній, які користуються найвищою репутацією у світі за свою відданість захисту навколишнього середовища.

Протягом більше 40 років 3М була лідером серед транснаціональних компаній – вона стала першою компанією, яка запровадила концепцію сталого розвитку у своїх виробничих процесах, почавши із започаткування своєї принципово нової програми виплат для запобігання забрудненню навколишнього середовища (3Р) у 1975 році і сформувавши сьогодні великий портфель продукції, що відповідає принципам сталого розвитку.

Ми також поставили для нашої компанії сміливі цілі у сфері захисту навколишнього середовища, щоб сприяти вирішенню проблем зміни клімату, раціонального використання водних ресурсів, забруднення повітря та зменшення кількості відходів, водночас збільшуючи придатність для переробки для повторного використання нашої упаковки та збільшуючи використання вторинної сировини для її виготовлення.

Як транснаціональна компанія ми вважаємо, що несемо відповідальність перед суспільством у цілому та зокрема перед співтовариствами, у яких ми живемо та працюємо. Це включає захист видів, які перебувають на межі зникнення, та природного середовища їхнього життя. Ми пожертвували більше 20 мільйонів дол. США Комітету з охорони природи для захисту біорізноманіття, що зникає, та природного середовища життя у Сполучених Штатах Америки, Китаї, Мексиці та Бразилії.

 


Відповідальний вибір джерел постачання паперу

  • У рамках наших сукупних зусиль у напрямку сталого розвитку ми протягом багатьох років дотримувалися принципів відповідального ведення лісового господарства. Ми отримуємо паперову продукцію від постачальників, які, на наш погляд, поділяють з нами наші цінності і так само прагнуть захистити лісові території.

    Політика 3M щодо вибору постачальників целюлози і паперу має на меті забезпечення того, щоб усе натуральне деревне волокно, з якого виготовляються паперові складові для нашої продукції та упаковки, походило із джерел, які захищають ліси та поважають права робітників і людей, які проживають у лісах або одержують з лісів засоби до свого існування. 3М прийматиме тільки деревне волокно, що, як може бути достовірно підтверджено, походить із джерела, яке є законним, де охороняються ліси з високим вмістом вуглецю та ліси, що являють собою велику екологічну цінність, а також захищаються права працівників та корінного населення.

    Ми співпрацюємо з Лісовим Трастом [The Forest Trust] (TFT), неприбутковою організацією, яка має значний досвід консультування компаній з питань розвитку і запровадження практики відповідального вибору постачальників целюлози та паперу та практики раціонального ведення лісового господарства у глобальних ланцюжках поставок. Спільно з нашими прямими та непрямими постачальниками ми відстежуємо, з яких лісопилень та лісів походять матеріали 3М, а також пояснюємо їм, які проблеми лісів покликана вирішити Політика, і допомагаємо їм розробити власні програми відповідального постачання волокна. Шляхом такої співпраці на основі нашої Політики ми використовуємо можливості нашого ланцюжка поставок для того, щоб сприяти відповідальному вибору постачальників і дотриманню принципів сталого розвитку лісовими господарствами у всьому світі.


Сталі інновації

  • 3M продовжує розробляти продукти згідно з принципами сталого розвитку. Просто для прикладу можна навести наші стікери Post-it® Greener Notes та Post-it® Recycled Notes, які на 100% виготовляються з паперу вторинної переробки, а упаковка стікерів виготовляється на 100% з картону вторинної переробки. Ми також пропонуємо в екологічній серії стікери Post-it® 100% Recycled Pop-Up Notes, закладки Post-it® Greener Pagemarkers та блокноти-фліпчарти Post-it® Recycled Easel Pads. Всі стікери Post-it® на 100% придатні для вторинної переробки.

    У деяких продуктах торгових марок Post-it® та Scotch® зараз використовується революційний клейкий матеріал, що виготовляється переважно з відновлюваних рослин. Завдяки цьому зменшується використання нафти у виробничому процесі, що позитивно впливає на навколишнє середовище.

    Усе це разом допомагає зберегти ліси, зменшити вплив змін клімату і покращити життя людей у всьому світі. Працюючи з нашими постачальниками, працівниками, клієнтами та зацікавленими сторонами з місцевої громадськості, ми і надалі будемо задовольняти потреби суспільства сьогодні, водночас поважаючи потреби майбутніх поколінь.